Tervetuloa Raudanmaalle!

Raudanmaa sijaitsee Kangasalla, Pirkanmaalla. Tämä sivusto palvelee alueen tiedotuskanavana.

(379 kommenttia)

Ohessa teksti ja lomake allekirjoituksien keräämiseksi kuntalaisaloitteeseen Kangasalan toimintalinjaksi kyläkoulujen kohtalosta päätettäessä.

Koko Kangasalla pyrimme keräämään aloitteeseen vähintään 600 nimeä maanantaihin 8.6.2015 mennessä. Allekirjoitetut, erilliset lomakkeet voi toimittaa Simolan postilaatikkoon (Ekokeon risteys). Lisää tietoa allekirjoitusmahdollisuuksista tulee tähän sitä mukaan kun aikataulu selviää.

-----

Aloiteteksti ja -lomake tulostettavassa muodossa

-----

Kuntalaisaloite Kangasalan toimintalinjaksi kyläkoulujen kohtalosta päätettäessä

Koulu on kylän keskus. Kangasalla on elinvoimaisia kyläkeskuksia, joiden sydämenä on oma
kyläkoulu. Me allekirjoittaneet esitämme, että koulujen kohtaloista päätettäessä käytetään seuraavia
kriteereitä:

- Koulua ei lakkauteta, jos sen lakkauttaminen edellyttää uusien tilojen rakentamista toiseen kouluun tai tilojen vuokraamista. Koulun lakkauttamisesta ei siis saa aiheutua lisäkustannuksia.

- Elinvoimaista koulua ei lakkauteta. Elinvoimaisella koululla tarkoitetaan koulua, jonka koulupiirissä on eteenpäin katsoenkin jatkuvasti uusia koululaisia ja jossa on keskimäärin vähintään 20 oppilasta neljän vuoden ajanjaksosta laskettuna.

- Olemassa olevia kouluja korjataan maltillisesti niiden rakennusvuosi huomioon ottaen. Remontoinnissa tähdätään rakennuksen peruskunnon ylläpitoon, ei tilojen muuttamiseen uutta vastaaviksi.

- Kyläkaavojen laatimista jatketaan. Kaavoitusta suositaan kyläkoulujen ympärillä.
Kyläkeskuksia kouluineen tuodaan esiin kunnan mainonnassa ja kannustetaan kyläkeskuksiin rakentamista.

Kyläkeskuksiin rakentaminen ei ole ympäristölle haitallista ja kunnalle kallista haja-asutusalueen tai sen reuna-alueen rakentamista, vaan olemassa olevan infran hyödyntämistä ja rakennuspaineen tasausta. Kyliin rakentaminen tuo kunnalle verotuloja ilman lisäkustannuksia. Kangasalan kunta on muutakin kuin nauhataajama ja Tampereen raja-alue. Kangasalla on vahva tunnettuus kesäpäivän pitäjänä. Sen keskeinen osa on maaseutu, jonka elinvoimaisena pitäminen tulee olla kunnalle tärkeää. Se merkitsee ainutlaatuista erottuvuustekijää Tampereen kasvavalla kaupunkiseudulla. Kangasala on sitoutunut maaseudun kehittämisstrategiaan. Kyläkeskusten säilyttäminen elinvoimaisina koulujensa kautta on olennainen osa maaseudun kehittämistä.

Me allekirjoittaneet Kangasalan kunnan äänioikeutetut asukkaat teemme kuntalaisaloitteen Kangasalan kunnanvaltuustolle edellä mainittujen periaatteiden hyväksymisestä kyläkoulujen tulevaisuudesta päätettäessä.
Kommentit

Kirjoitusta ei vielä ole kommentoitu

Uusi kommentti

required

required (not published)

optional