Tervetuloa Raudanmaalle!

Raudanmaa sijaitsee Kangasalla, Pirkanmaalla. Tämä sivusto palvelee alueen tiedotuskanavana.

Yleistä

Raudanmaalla Kautialan ympäristöön on suunnitteilla kyläkaava. Kaavan tarkoitus on Raudanmaan alueen kehittäminen ja alueen houkuttelevuuden lisääminen sekä Kautialan koulun riittävän oppilasmäärän turvaaminen.

Kaavan suunnittelu alkaa vuoden 2015 aikana ja tavoitteena on kaavoittaa 60-80 uutta asuinkiinteistöä 15 vuoden aikajänteelle.

Kyläkaava-asiassa kylän oma aktiivisuus ratkaisee!

Rakennuspaikkoja pyydetään ilmoittamaan

Kaavan valmistelua varten maanomistajia pyydetään ilmoittamaan mahdollisista hyvistä tontinpaikoista ja myyntihalukkuudestaan. Tämän voi tehdä joko Ehdota rakennuspaikkaa -sivun kautta tai olemalla yhteydessä kyläyhdistyksen hallitukseen.

Tapahtumia

Keskustelutilaisuus Kautialan koululla 5.2.2015

Paikalla oli noin 30 keskustelijaa, kiitos kaikille!. Ohessa tilaisuudessa läpikäyty materiaali.