Raudanmaan monipalvelukeskushanke

monipalvelukeskus

Raudanmaan monipalvelukeskuksen suunnitteluhanke käynnistyi toukokuussa 2019 kun varmistui, että Kautialan koulun toiminta loppuu. Kyläläiset haluavat hankkeen avulla selvittää miten voitaisiin kehittää uusi elävä kylän sydän, joka tarjoaisi palveluja, virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia sekä kylän asukkaille että vierailijoille.
Hankkeen päättymisaika on 31.06.2021. Hanke toteutetaan paikallisen Leader-ryhmän Kantri ry:n tuella.

Hankkeen tavoitteet:

  • Monipalvelukeskuksen asiakaspolkujen kuvaaminen: ketkä keskusta käyttäisivät ja mihin tarkoituksiin
  • Keskuksen liiketoimintasuunnitelma ja rahoitussuunnitelma
  • Tilaohjelma ja monipalvelukeskuksen visualisointi 
  • Ehdotus/pohdinta/muistio Raudanmaan alueen kaavoituksesta, ja sen kustannus/tulovaikutuksista Kangasalle.
  • Kokonaisvaikutusten arviointi alueelle ja kaupungille

Kyläkokous 4.10.2020: Kyselytulokset ja monipalvelukeskushankesuunnitelma 

Vierailut551